Η Εταιρεία
Η Go Wireless A.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2004 στην Αθήνα και είναι μία από τις πλέον ανερχόμενες και επιτυχημένες εταιρείες στον τομέα εισαγωγής και πώλησης ηλεκτρονικών, περιφερειακών συσκευών και καινοτόμων προϊόντων στην Ελλάδα. Από τότε εξελίσσεται συνεχώς αντιπροσωπεύοντας μεγάλες και αναγνωρίσιμες διεθνώς εταιρείες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων. Η ευελιξία της εταιρείας μας για συνεχή έρευνα τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων, η δέσμευση μας για άμεση παράδοση σε συνδυασμό με την παροχή εγγύησης του συνόλου των προϊόντων μας, είναι οι κύριοι λόγοι που συνέβαλλαν στην συνεχή ανάπτυξη της Go Wireless.
Business to Business
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει αναπτύξει μέσω της ιστοσελίδας www.gob2b.eu το μοντέλο Business to Business το οποίο αξιοποιείται όλο και περισσότερο από τους συνεργάτες μας με στόχο την άμεση ενημέρωσή τους για τα νέα μας προϊόντα, την πρόσβαση τους στις τιμές καταλόγου καθώς και στο προωθητικό υλικό του εκάστοτε προϊόντος το οποίο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Το εξειδικευμένο δυναμικό της Go Wireless προτείνει πάντα τα ιδανικότερα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, εστιάζοντας στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, ενώ είμαστε πάντα πρόθυμοι να προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους πελάτες μας σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Το τμήμα πωλήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους όσον αφορά θέματα τοποθέτησης και προώθησης, πραγματοποιώντας συχνές επισκέψεις στα καταστήματα τους και επιδιώκοντας έτσι αποτελεσματική επικοινωνία. Το τεχνικό μας τμήμα προσφέρει υποστήριξη και στους καταναλωτές, σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της παροχής υπηρεσιών απέναντι στον επαγγελματία και τον τελικό καταναλωτή.
Το Όραμά μας
Όραμα μας είναι να αποκτήσουμε ηγετική θέση στην παροχή αξιόπιστων καινοτόμων προϊόντων στο χώρο μας, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας αποδοτικές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας.